FIȘĂ DE PREZENTARE PROIECT

Program Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritara: Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritate de investiții: Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Operațiunea: Nu este cazul.
 
Cod SMIS: 107633

Titlul cererii de finanțare: ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE PENTRU MODERNIZAREA PRODUCȚIEI LA SC DIEMER SRL

Solicitant: Diemer SRL

Localizare proiect: Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Lemnarilor, Nr. 14/23, Jud. Harghita,

Perioada de implementare:  12.02.2018 – 30.11.2019

 
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este creșterea constanta a calității și diversificarea produselor oferite de SC Diemer SRL, bazate preponderent pe materii prime ecologice, naturale și prețuri accesibile. Obiectivul general este în concordanța cu obiectivele/scopul operatorului economic de a satisface nevoile clienților prin produse si servicii conexe de înalta calitate, cu raport preț-calitate realist si accesibil. Realizarea obiectivului general contribuie la îndeplinirea misiunii și viziunii solicitantului.
 
Obiective specifice:
 1. Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului cu 1 persoana fața de 7 angajați cu norma întreaga în medie în anul 2015.
 
 1. Diversificarea gamei prin introducerea de 16 noi produse.
 
 1. Creșterea cifrei de afaceri cu minim 15% până la terminarea celor 3 ani de durabilitate a investiției, fața de cea înregistrata în perioada de implementare a proiectului.
 
Indicatori:
 • Investiție productivă: număr de societăți sprijinite – 1;
 • Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi – 1;
 • Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi): 363,878.90 lei
 
Grupul țintă:
Beneficiarii direcți – persoane, grupuri de persoane care beneficiază în mod direct de rezultatele
proiectului:
 • Clienții actuali și viitori a firmei SC Diemer SRL
 • Angajații
 • Viitorul angajat
 
Beneficiarii indirecți – reprezintă acele persoane care beneficiază în mod indirect de rezultatele
Proiectului:
 • Colaboratorii firmei
 • Furnizorii actuali și viitori
 • Statul
 • Comunitatea locală
 
Bugetul proiectului:
 
Valoarea totală
Valoarea totală eligibilă
Valoarea eligibilă nerambursabilă din  FEDR/FC/ FSE/ILMT
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
(lei)
(lei)
(lei)
(%)
(lei)
(%)
(lei)
(%)
(lei)
1 = 2 + 9
2 = 3 + 5+7
3
4
5
6
7
8
9
1,093,408.34
911,911.80
620,100.02
68%
109,429,42
12%
182,382.36
20%
181,496.54
 
Bugetul total al proiectului este de 1,093,408.34 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP – AM POR: 729,529.44 lei (80 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ 164.679.33 EURO (curs de schimb 1 EURO = 4,43 RON).
 


Cei care ne-au ales deja

Diana Czerniavski
S.C. Diagro Montbeliarde S.R.L.

Când spun DIEMER automat îmi apar în gând două cuvinte: tenacitate şi respect. Când spun DIEMER spun Márton Zsolt. Colaborarea mea cu DIEMER o datorez acestui domn, care m-a convins în scurt timp că nu avem doar o relaţie gen furnizor-beneficiar ci un parteneriat bazat pe comunicare, receptiv la nesecităţile noastre pentru a ne atinge obiectivul, interesat de evoluţia noastră şi în acelaşi timp, cred eu, satisfăcut de realizările noastre. Sunt mulţumită de produsele DIEMER, dar trebuie să spun că am obţinut rezultate doar în momentul în care le-am utilizat corect respectând întocmai proşpectul. Despre preţ? Nu este mic dar nici exagerat. Îmi place că se menţine, deasemenea îmi plac reducerile şi bonusurile. Îmi place promptitudinea livrărilor (mai ales că sunt aduse la fermă) şi înleşnirea la termenul de plată. Nu aş dori să închei înainte de a spune că DIEMER prin Márton Zsolt ne arată că politeţea pe lângă celelalte calităţi aduce succes într-o afacere.
mai multe opinii aici
Anual revizuim reţetele noastre pentru detergenţi-dezinfectanţi. Astfel sub brandul  "Diemer" găsiţi numai produse de ultimă generaţie, produse de vârf. Noi credem atât de mult în calitatea produselor noastre, încât vă acordăm o garanţie de calitate.